В районі утворено галузеві ради підприємців
05.08.2009

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» в районі створено галузеві регіональні ради підприємців з питань торгівлі, з питань торгівлі на ринку, з питань правових послуг.

Головним завданням створення галузевих рад підприємців є формування дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.
 

Відповідно до зазначеної постанови місцева галузева  рада  підприємців  є постійно діючим консультативно-дорадчим  органом,  що  утворюється при  районній державній адміністрації  (далі  - галузева рада). 

 Основними завданнями галузевої ради є:    

1) сприяння  у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої   влади   і   суб'єктів   господарювання   на   засадах партнерства,  відкритості  та  прозорості,  а  також  у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;     2) підготовка  в  установленому   порядку   пропозицій   щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;     3) участь  у  підготовці  до  розгляду  питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та  реалізації державної регуляторної політики;     4) розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних програм  розвитку  підприємництва   та   проведення   аналізу   їх  виконання;     5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо:     - формування та реалізації державної економічної, податкової та митної  політики,  спрямованої  на  забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;     - створення правових,  економічних та організаційних  умов  для забезпечення  подальшого  розвитку  підприємницької  діяльності  в регіоні;    - розв'язання спірних   питань,   що    виникають    у    сфері підприємництва;    - упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;     6) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої   влади   та   органами  місцевого  самоврядування  при розробленні проектів нормативно-правових актів,  а також процедур, передбачених  Законами  України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та  "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";     7) забезпечення    розвитку    підприємницької    ініціативи, популяризація   ефективної   суспільно-корисної    підприємницької діяльності,  відродження  найкращих  традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва. 

    Галузева рада має право:

     1) утворювати в разі потреби тимчасові  експертні  та  робочі групи,  залучати  в  установленому  порядку  до участі в їх роботі представників  органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;     2) одержувати в установленому порядку  від  місцевих  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали,  що необхідні  для виконання покладених на неї завдань;     3) заслуховувати  на  своїх  засіданнях інформацію керівників місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування,  підприємств,  установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;     4) подавати місцевим  органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого  самоврядування  пропозиції з питань,  що належать до її компетенції.

.