Інформація про виконання бюджету району за І квартал 2015 року
06.05.2015
За підсумками I кварталу 2015 року надходження до загального фонду  бюджету району склали 44 389,4 тис. грн., що становить 115,9 відсотка до затвердженого  плану.                
В тому числі надійшло доходів (без врахування трансфертів) в сумі 10 335,0 тис. грн. (149,5 %), або  на  3 419,7 тис. грн. більше планового показника.
Забезпечено виконання доходної частини  усіма 33 місцевими радами та в розрізі усіх  видах джерел, які формують бюджет району.
Надходження  доходів до спеціального фонду бюджету району становлять 1034,6 тис. грн., або 57,6  відсотка до річних планових показників з урахуванням змін.             
З державного бюджету  отримано дотацій у загальній сумі 4 147,7 тис. грн. в тому числі:базової дотації – 531,6 тис.грн.; освітньої субвенції  - 1 041,8 тис.грн.; медичної субвенції – 4944,2 тис.грн. та  субвенцій у загальній сумі – 27 358,7 тис. грн.
Найкращих результатів по надходженню власних доходів досягнуто Андрушківською, Почуйківською, Білківською, Саверецькою, Строківською та Голуб’ятинською сільськими радами.
З великим напруженням виконують затверджений план Сущанська, В.Лісівецька, Котлярська та Лисівська сільські ради.
Протягом I кварталу 2015 року загальна сума проведених місцевими бюджетами району видатків склала 39 312,8 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 37 940,0 тис. грн., спеціального – 1372,8 тис. грн.
На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 36,4 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету району, або  13 825,4 тис. грн.
Видаткова частина бюджету району характеризується соціальною спрямованістю. За напрямками витрачання найбільші обсяги бюджетних коштів спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 15193,8 тис. грн., що становить 40,0 відсотка від суми видатків загального фонду.
На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з бюджету використано 3565,5 тис. грн. (9,3 %), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 110,8 тис. грн., за продукти харчування – 498,4 тис. грн.
Протягом I кварталу 2015 року забезпечувалась своєчасна та у повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери району.
На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з бюджету використано 9274,7 тис. грн. , за продукти харчування – 2479,2 тис. грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 355,8 тис. грн.
При фінансуванні головних розпорядників коштів районного бюджету в першочерговому порядку кошти з районного бюджету спрямовувалися на захищені статті витрат ( виплату заробітної плати, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги спожиті бюджетними установами), які в звітному періоді профінансовані у повному обсязі.