Стан виконання місцевих бюджетів Попільнянського району за 9 місяців 2015 року
05.10.2015
За січень - вересень 2015 року місцевими бюджетами району на 2015 рік затверджено:
- обсяг загального фонду в сумі   172,7 млн.грн. в тому числі:  доходів району - 41,8 млн.грн., базова дотація  - 2,1 млн.грн., субвенції   - 128,8 млн.грн.: з них : освітня субвенція - 45,4 млн.грн., медична субвенція -  19,8 млн.грн.,  - обсяг спеціального фонду – 3,9 млн.грн.
Протягом січня-вересня до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 37,5 млн.грн, що на 24,9 відсотка або на 7,5 млн.грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду збільшилися на 12,3 млн.грн., або на  49,0 відсотків.
Усіма місцевими бюджетами району забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду.
Загальна сума надходжень до спеціального фонду зведеного бюджету району за січень-вересень 2015 року становить 3 млн. грн., що на 4,1 млн.грн. менше надходжень у січні-вересні 2014 року.  
За січень-вересень 2015 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів в сумі 17,5 млн.грн., що становить 103,2 відсотка до показників затверджених радою і на 5,2 млн. грн. більше, ніж у січні-вересні  2014 року.
Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень районного бюджету.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2,0 млн.грн., що на 745,5 тис.грн. більше  надходжень, як за відповідний період минулого року.
З державного бюджету район отримав базової дотації у сумі 1,6 млн.грн. та стабілізаційної дотації  808,8 тис.грн ;
 Субвенцій на загальну суму – 85,8 млн.грн в тому числі:
освітньої субвенції – 35,0 млн.грн.,
медичної субвенції – 15,0 млн.грн.,
на соціальні виплати  населенню – 34,9 млн.грн.
інші субвенції з обласного бюджету
та сільських, селищних рад – 883,2 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району з  сільських, селищних рад надійшла інша субвенція у сумі 1,3 млн.грн. 
На  вирішення проблемних питань  соціально культурної сфери  до районного бюджету надійшли  від сільських та селишних рад трансферти у вигляді іншої субвенції  у загальній сумі – 1 млн. 675,8 тис.грн. на: освіту (для реконструкції котелень, харчування дітей у школах, придбання путівок на оздоровлення дітей, придбання підручників, поточний ремонт та інше)  - 1 млн. 384,4 тис.грн.; охорону здоряв’я -  122,5 тис.грн.; культуру  -  50,0 тис.грн. ;та інші галузі – 118,9 тис.грн.
За січень - вересень  видатки бюджету району склали 130,2 млн. грн.,  у тому числі за рахунок загального фонду – 121,9 млн. грн., спеціального - 8,2 млн.грн.
На утримання установ та закладів освіти використано 42,4 млн. тис. грн., що становить 69 % до річних призначень;
охорони здоров’я – 15,0 млн. грн. (70,2%);
соціального захисту та соціального забезпечення – 35,6 млн.грн. (57,2%);
культури – 4,0 млн. грн. (72,4%);
фізичної культури – 316,6 тис. грн. (70,9%);
державного управління –8,3 млн.грн. (70,9%).
 Аналізуючи стан виконання  бюджету району в розрізі напрямків  використання коштів, необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 54,7 млн. грн., що становить 44,9 % від загального обсягу фінансування за звітний період.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 1,4 млн. грн. та   346,5 тис. грн .
За звітний період 2015 року своєчасно та в повному обсязі проведено виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплату спожитих  бюджетними установами енергоносіїв.
Постійно проводиться робота з головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів щодо повного погашення кредиторської заборгованості та взяття зобов’язань в межах затверджених асигнувань.
Фінансування  головних розпорядників  коштів  проводиться виключно під  зареєстровані фінансові зобов’язання.