Районний бюджет на 2017 рік
17.01.2017
При розробці бюджету на 2017 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району на 2017 рік та основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування фінансів, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;               розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок коштів державного бюджету - утримання педагогічного персоналу, за рахунок місцевих бюджетів та додаткової  дотації – обслуговуючого персоналу та інші видатки з  утримання закладів);передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, з метою більш ефективного управління майном цих закладів. Прогноз власних доходів районного бюджету на 2017 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить  3 млн.100 тис. грн.Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2017 рік, порівняно із показниками 2016 року, зменшуються в зв’язку з утворенням об'єднаних територіальних громад.Основним бюджетоутворюючим показником районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який розраховано  із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування та становить 3 ,1 млн. грн.Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб є - застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян.Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету передбачено у сумі 145 млн. 797,6 тис.грн.Видаткова частина районного бюджету формувалася виходячи, насамперед, із наявного обсягу коштів  та необхідності забезпечення пріоритетних статей бюджетного фінансування та складає 150 млн. 148,4 тис.  грн.  в тому числі: видатки загального фонду 148 млн. 897,6 тис. грн.  та спеціального - 1 млн. 250,8 тис. грн.   На 2017 рік передбачено видатки  на:-  освіту  в сумі  12 млн. 499,7 тис. грн., у тому числі: за бюджетною програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" на 2017 рік передбачені видатки  в сумі  7 млн. 685,4 тис. грн. та 4 млн. 814,3 тис. гривень за рахунок коштів районного бюджету, з них - 810 тис. грн. на дошкільну освіту.- охорону здоров’я - 3 млн. 357,3 тис. грн. (за бюджетною програмою "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" у проекті бюджету на 2017 рік видатки по загальному фонду становлять у обсязі 2 822,3 тис. грн., та  крім медичної субвенції додатково передбачено з районного бюджету 535 тис. грн.);- організаційного, інформаційно - аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради в сумі 517,3 тис. грн.;- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) – 380,0 тис. грн.;- центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 115 тис. грн.За бюджетними програмами району у проекті бюджету на 2017рік враховано кошти у сумі 260,2 тис. грн., з них:- підтримки комунальної установи "Трудовий архів" Попільнянської районної ради на 2015-2018 роки у сумі 80,7 тис. грн., з них: по загальному фонду –  74,7  тис. грн. по спеціальному – 6,0 тис. гривень.;- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу – 75,5 тис. грн.;- забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 10 тис. грн.;- інші видатки на соціальний захист населення –  50 тис. грн.;- фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства  «Колос» -   50,0 тис. грн.За бюджетними програмами передбачені субвенції на:- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І-ІІ групи внаслідок психічного розладу – 42 млн.484,6 тис. грн.;- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 86 млн. 161,1 тис. грн.;- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу – 2 млн.130,1 тис. грн.- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя" на 2017 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 786,1 тис. гривень.Крім того по спеціальному фонду передбачено інші субвенції (на виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки)  в сумі  100 тис. грн.