Інформація про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року
16.04.2018
     Відділ фінансів райдержадміністрації інформує про виконання бюджету району за I квартал  2017 рок
                За  I квартал  2017 року до загального фонду бюджету  району надійшло власних доходів  у сумі   2194,0 тис. грн. (132,1% до плану),  перевиконання  становить  532,8 тис. грн.
  
  Найкращих результатів по надходженню власних доходів досягнуто  Білківською, Паволоцькою сільськими радами.
  За звітний період забезпечено  виконання  доходної частини по всіх видах  доходних джерел, які формують бюджет району.
                   
                   Постійно проводиться робота з Попільнянським відділення Бердичівської ОДПІ  ГУ ДФС у Житомирській області, щодо залучення  резервів для збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та погашення недоїмки  до місцевих бюджетів економічно активними підприємствами. 
           
  Місцеві податки і збори запроваджені  у всіх сільських радах у яких є об’єкти оподаткування.
  Пільги зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових  платежів  до місцевих бюджетів за звітний період не надавались.
  За січень - березень   видатки бюджету району склали 69264,6 тис. грн.,                   у тому числі за рахунок загального фонду –68758,1 тис. грн. та спеціального – 506,5 тис.грн .
  На утримання установ та закладів освіти використано 16510,7 тис. грн., що становить 23,0 % до річних призначень;
      охорони здоров’я – 7082,5 тис. грн. (25,5%);
     соціального захисту та соціального забезпечення – 43390,4 тис. грн. (32,6%);
     культури – 105,2 тис. грн. (19,1%);
    фізичної культури – 15,0 тис. грн. (23,1%);
    державного управління –671,4 тис. грн. (23,4%).
   Аналізуючи стан виконання  бюджету району в розрізі напрямків  використання коштів, необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 15422,9 тис. грн., що становить 22,3 % від загального обсягу фінансування за звітний період.
    На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 197,7 тис. грн. та               0,2 тис. грн.
  
    По спеціальному фонду бюджету району проведено видатків у сумі                                       506,6 тис. грн.
    
    Фінансування головних розпорядників коштів місцевих бюджетів проводиться під зареєстровані в органах Державної  казначейської служби України бюджетні зобов’язання.
 По бюджетних установах своєчасно та у повному обсязі проведено виплату заробітної плати та оплату спожитих установами енергоносіїв.