Виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року
16.04.2018
 За  підсумками  9 місяців 2017 року надходження до загального фонду бюджету  району надійшло доходів у сумі 185 083,2 тис. грн., що становить 82,5  відсотка до затвердженого річного плану.  
  
Протягом січня-вересня загального фонду місцевих бюджетів надійшло                7 857,4 тис.грн, що на 47,4 відсотка або на 2 527,1 тис. грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.
Усіма місцевими бюджетами району забезпечено виконання затверджених радами показників по мобілізації коштів до загального фонду.
 
            Загальна сума надходження  доходів до спеціального фонду зведеного бюджету району за січень-вересень 2017 року становить 2 296,2 тис. грн., що становить                 88 ,3  відсотка до затвердженого річного плану.
        
            За січень-вересень 2017 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів в сумі 3 927,9 тис.грн., що становить 161,9 відсотка, або на                1 501,9 тис. грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників.
 
З державного бюджету  отримано дотацій у загальній сумі 8 115,1 тис. грн. та  субвенцій – 157 873,0 тис. грн.
 
            Забезпечено виконання по всіх запланованих джерелах надходжень районного бюджету.
 
            За звітний період  видатки бюджету району склали 189 513,6 тис. грн.,                   у тому числі за рахунок загального фонду – 182 027,4 тис. грн. та спеціального -                              7 486,2 тис. грн.
 
           Видаткова частина бюджету району характеризується соціальною спрямованістю. За напрямками витрачання найбільші обсяги бюджетних коштів спрямовані на соціальне забезпечення. На цю мету витрачено  108 675,9 тис. грн., що становить 57,3 % від загального обсягу фінансування за звітний період, на виплату заробітної плати з нарахуваннями 40 916,0 тис. грн. (21,6%), на придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано 1 198,9 тис. грн.
 
            Протягом 9 місяців 2017 року забезпечувалась своєчасна та у повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та оплата комунальних послуг і енергоносіїв, спожитих бюджетними установами.