Виконання бюджету за 9 місяців 2018 року
31.10.2018
 
За 9 місяців 2018 року до загального фонду бюджету  району надійшло доходів у сумі 155 438,1 тис. грн., що становить  97,4  відсотка до затвердженого плану.
           
Надійшло власних доходів до бюджету району (без урахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 8 665,2 тис. грн., понад план надійшло            738,4 тис. грн., або план надходження доходів перевиконано  на 9,3 відсотка. 
    З державного бюджету  отримано базової дотації в сумі  963,5 тис. грн. та  субвенцій – 7 783,7 тис. грн.
     Забезпечено якісне виконання доходної частини у розрізі всіх джерел надходжень та всіма бюджетами місцевого самоврядування та забезпечено  виконання показників доходної частини, затверджених місцевими радами.
           За звітний період проведено видатків на загальну суму                         158 693,8 тис. грн., що становить 93,6 % до затвердженого плану.
            Видаткова частина бюджету району характеризується соціальною спрямованістю. За напрямками витрачання найбільші обсяги бюджетних коштів спрямовані на соціальне забезпечення. На цю мету витрачено  120 600,5тис. грн., що становить 76 % від загального обсягу фінансування за звітний період, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 11 304,5 тис. грн. (7,1%).