Виконання бюджету за 2018 рік
13.02.2019
Фінансовий звіт за 2018 рік
Протягом 2018 року до бюджету району (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 15 897,5 тис.грн., що на 25,7 відсотка або на 3 253,0 тис.грн. більше у порівнянні з надходженнями у 2017 році.
Порівняно з затвердженими місцевими радами показниками, з урахуванням змін, надходження до бюджету району на 4 765,0 грн. або на 42,8 відсотка більші.
З державного бюджету надійшла базова дотація у сумі 1 284,5 тис.грн., додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 2 485,6 тис.грн.
До загального фонду бюджету району з державного бюджету надійшло субвенцій у сумі 155 430,2 тис.грн., в тому числі:
-          освітня субвенція – 7 025,6 тис.грн.,
-          медична субвенція – 3 212,2 тис.грн.,
-          на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 40 444,9 тис.грн.,
-          на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 102 412,6 тис.грн.,
-           на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 760,1 тис.грн.,
-           на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 564,4 тис.грн.,
-           на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів – 1,4 тис.грн.,
-          на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій –9,0 тис.грн.
За січень-грудень 2018 року місцевими бюджетами району проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 199 591 тис. грн., з яких                      194 779,8 тис.грн. або 97,6% склали видатки загального фонду бюджету, 4 811,2 тис.грн. або 2,4% склали видатки спеціального фонду.
За 2018 рік проведено видатків загального фонду бюджету району на                 41 640,6 тис.грн. менше ніж за 2017 рік. Зокрема, на фінансування галузі «Охорона здоров’я» – 24 202,1 тис.грн., або менше на 6 918,6 тис.грн. (за рахунок створення первинної медичної допомоги у громадах району) та по галузі «Освіта» –                     11 265,5 тис.грн., або менше на 34 003,1 тис.грн. (за рохунок передачі загальноосвітніх навчальних закладів на утримання  громад району);  по галузі  «Державне управління» спрямовано 4 745,9 тис.грн, що на 1 334,8 тис.грн. більше ніж у 2017 році;  по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» –                   145 053,6 тис.грн., або більше на 4 969,8 тис.грн.
У структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів за економічною суттю видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 7,7%, яких за звітний період проведено на суму 14 993,1 тис.грн.,  317,5 тис.грн. – видатки на придбання продуктів харчування, 971,4 тис.грн. складають видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 145 053,6 тис.грн. (74,5%) становлять видатки на соціальне забезпечення, поточні трансферти складають 6 121,0 тис.грн.(3,2%), на капітальні видатки спрямовано 2 345,8 тис.грн.
Протягом 2018 року місцевими бюджетами району спрямовано на видатки 10 346,6 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів.
За звітний період місцеві бюджети району не отримували у органах Державної казначейської служби України короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів та не отримували позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах.
На особливому контролі залишається питання забезпечення в першочерговому порядку фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та видатків на розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії.