Соціально-економічне становище Попільнянського району за підсумками 2011 року
27.02.2012

ПРОМИСЛОВІСТЬ. Обсяг реалізованої  промислової продукції ( товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств за 2011 рік становив 109232,9 тис.грн., або 0,8% до обласного рівня. У структурі обсягу реалізації - на виробництво харчових продуктів припало 91,0 % (99455,0  тис.грн.),  добувна промисловість становила -3,1% (3364,8 тис.грн) . В розрахунку на одну особу обсяг промислової продукції склав 3257,8 гривень, проти 2822,0 гривень в 2010 році (темп зростання  15,4%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО.  За підсумками заключного звіту про збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2011 року в сільськогосподарських підприємствах району було зібрано зернових та зернобобових культур у вазі після доробки 238,4 тис.т ( на 61,7 тис.т) більше ніж у 2010році. Урожайність по всіх категоріях господарств  із 1 га становить: зернових та зернобобових культур - 63,6ц., кукурудзи на зерно - 86,8ц., цукрових буряків фабричних – 383ц., соняшника на зерно - 26,5ц. В порівнянні з відповідним періодом минулого року врожаю зернових культур зібрано на 34,8% більше, ніж торік.  

 

ТВАРИННИЦТВО. Сільськогосподарськими підприємствами району за рік реалізовано на забій худоби та птиці ( у живій вазі)  2080т, що менше на 493т, ніж у 2010 році. Молока вироблено 17390 т., що більше на 510т. За рік зменшено виробництво  яєць на 12212, тис.шт. в зв’язку з ліквідацією даного напрямку діяльності. Середній надій молока від однієї корови (у розрахунку на середнє поголів’я корів) порівняно з минулорічним періодом збільшився на 186 кг ( 4,6% ) і становить 4200 кг. Станом на 1 січня 2012 року у сільськогосподарських підприємствах району  скоротилось  поголів’я  великої рогатої худоби на 480гол. ( 3,8%),  свиней -  на 354 голови (6,8 %).Чисельність корів збільшилась на 34 голови (0,7 % ), овець та кіз - на 67 голів (втричі). Станом на 1 січня поточного року поголів’я ВРХ становить 12248 голів, у тому числі корів - 4672 голови, свиней – 4827 голови, овець - 83 голови. Для утримання худоби у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 січня 2012 року було в наявності кормів усіх видів 319934 ц кормових одиниць, що на 49247ц, або 18,2 % більше, ніж на 1 січня 2011 року. У розрахунку на 1 умовну голову припадає 29,2 ц. к. о. проти 21,5 ц . к. о.  в 2010р.  

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. За 2011 рік будівельними організаціями району виконано будівельних робіт на суму 2221 тис. грн..    За поточний рік обсяг реалізованих будівельних послуг склав 3645 тис.грн., або 39,1%. Оплачено замовниками за роботи, реалізовані у поточному році 3489 тис.грн., або 95,7%.

ТРАНСПОРТ. У 2011 році  транспортом району перевезено 43,7 тис.т вантажів, що на 16,8% більше, ніж у попередньому році; вантажообіг зменшився на 8,2 % і становив 2718,2 тис.ткм. Пасажирським транспортом торік скористалися 595,1тис.осіб – на 2,8% ( 16 тис.осіб ) більше ніж у 2010році. Пасажирську роботу виконано в обсязі 20532,5тис.пас.км – на 8,6% більше, ніж попереднього року. 

ФІНАНСИ.  Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарської діяльності району (крім банків, малих та сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за  2011 рік став прибуток в сумі 48438,2 тис.грн. При цьому частка прибуткових підприємств становила 68,4% їх загальної кількості, прибутки -53033,1 тис.грн.. Основна частина як прибутків, так і збитків сформована суб’єктами господарювання у сільському та лісовому господарствах – відповідно 83,3% та 16,7%. 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у минулому році становила     1846 грн., що на 15,5% більше, ніж у 2010 році.  Загальна сума боргу із виплати заробітної плати на 1 січня 2012року становила 194,9тис.грн.,що на 73 тис.грн., або 27,3% менше, ніж на початок року. Заборгованість підприємств-банкрутів складає 100%. Середньооблікова кількість штатних працівників за 2011 рік по району становить 5701 особа в 2010 році – 5894 осіб. 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА.  У 2011 році 1030 сім’ям району призначені субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Загальна сума призначених субсидій становить 118431 грн. В т. ч., у грудні субсидії призначені 71 сім’ї на загальну суму 8956 грн. Середній розмір призначених субсидій у грудні становить 126,1 грн. Отримали субсидії у грудні 2011 року 917 сімей на суму 146556 грн. Загальна сума отриманих субсидій з початку року становить 854727 грн. Заборгованість бюджетів з виплати субсидій на кінець звітного місяця становила 276453 грн. Вагомою державною допомогою на утримання житла є готівкова субсидія, яка надається сім’ям для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Упродовж  2011 року готівкові субсидії призначені 183 сім’ям, на суму 113826 грн. В т. ч., у грудні – 1 сім’ї, на суму 823,0 грн. Середній розмір призначених субсидій у грудні становить 823,0 грн. Отримали субсидії з початку року 183 сім’ї. Загальна сума отриманих субсидій становить 111263 грн. Заборгованість бюджетів з виплати субсидій на кінець грудня 2011 року - відсутня. 

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. За  2011 рік за користування житлом та комунальними послугами населенню району нараховано до сплати 17786,8 тис. грн. Впродовж 2011 року населенням сплачено 17797,5 тис. грн., це на 10,7 тис. грн.  більше нарахованої суми. Рівень оплати населенням району житлово-комунальних послуг  склав 100,1%, у т.ч. у грудні 2011 року – 95,4%. Враховуючи заборгованість минулих років, станом на кінець грудня, борг населення району склав 881,1 тис. грн. Із загальної суми боргу населення 8,3 тис. грн. (0,9 %) становить квартирна плата. Відкрито 4,2 тис. особових рахунків , з них 32,4 % мають заборгованість. 69,3 тис. грн. (7,9%) становить заборгованість за водопостачання та водовідведення.  Заборгованість населення за газопостачання становить 803,5 тис. грн. (91,2 %) від загального боргу. Зареєстровано 1,4 тис. особових рахунків,  3,6 % мають заборгованість за газопостачання. 

НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення району станом на 1 січня  2012 року становила 33126 осіб, в тому числі в міських поселеннях – 8369 осіб, з них в смт. Попільня – 5998 осіб, смт. Корнин – 2371 осіб та в сільській місцевості – 24757 осіб. За  2011 рік загальне скорочення населення склало 277 осіб , з них за рахунок жителів міської місцевості 66 осіб (23,8%), сільської місцевості -211 осіб (76,2%). У загальному зменшенні чисельності населення природне скорочення становить 284 осіб ;   міграційній приріст склав - 7 осіб  .  За 2011 рік в районі зареєстровано 389 народжень, що на 13 ( 3,5 %) більше проти  2010 року , 673 померлих, що на 2 випадки (на 0,3 %) менше проти 2010 року. Обсяг природного скорочення, у порівнянні 2010 роком, зменшився на 5,0 %. Його зменшення обумовлено збільшенням кількості народжень (3,5 %) та зменшенням кількості випадків смертей (0,3%). Основними причинами смертей є хвороби системи кровообігу , новоутворення, а також нещасні випадки, самогубства та інші зовнішні дії .Померло від зовнішніх причин у побуті -  46 осіб, в тому числі в міських поселеннях 11, сільській місцевості 35 осіб. З них найбільше від навмисного самоушкодження (включаючи самогубства) 15випадків,із загрозою дихання-6 випадків, від випадкового отруєння та дії алкоголю -5, по 4 випадки приходиться на померлих внаслідок транспортних причин та дією природних факторів.  За  2011 рік укладено 260 шлюбів, що на 22,6 % більше до минулого року. За цей період зареєстровано 38 розлучень ( без врахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку). За 2011 рік в район прибуло 588 осіб і вибуло –581. Серед прибулих 37,1 % становили мешканці Житомирської області , 62,4 % - жителі інших областей України та 0,5 % мешканці країн СНД та дальнього зарубіжжя. Серед вибулих – 37,3 % виїхали до інших регіонів України, та 62,4 % - в межах Житомирської області , 0,3% мешканці країн СНД та дальнього зарубіжжя. 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Станом на 1 січня 2012 року у Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України у Попільнянському районі значилось 528 суб’єктів господарської діяльності, з них – 513 або 97,2% мають статус юридичної особи, 15 або 2,8% – філії без права юридичної особи. Із зареєстрованих по району 528 підприємств та організацій, зазначили першим видом діяльності сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 113; рибальство, рибництво - 4; переробна промисловість – 24;  добувна промисловість - 4 ; державне управління – 94; освіта – 70; надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту – 100; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 38; будівництво – 15; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 32; діяльність транспорту та зв’язку – 9; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 10; діяльність готелів та ресторанів – 6; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 9.

Відділ статистики у Попільнянському районі