МОЗ України розпочинає інформаційну кампанію “Лікар має право”
15.05.2019
Кожен українець має знати свої права і відстоювати їх – докладно про це розповідали в кампанії “Пацієнт має право”. Так само грунтовно окреслимо права медиків і важливі зміни в охороні здоров’я, що спрямовані на реалізацію цих прав, утвердження нового статусу лікаря – освіченого, компетентного фахівця.
Права медичних працівників закріплені у найвищих законах країни: Конституції України, Основах законодавства України про охорону здоров’я, Кодексі законів про працю та Цивільному кодексі України.
 
Лікар має право:
1.     на належні умови професійної діяльності;
2.     на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;
3.     на підвищення кваліфікації, перепідготовку;
4.     на надання інформації про пацієнта;
5.     на відмову від подальшого ведення пацієнта;
6.     здійснювати медичне втручання у виключних випадках без згоди пацієнта та/або його законних представників;
7.     на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;
8.     на безоплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;
9.     на соціальний захист;
10.   на забезпечення побутових потреб у сільській місцевості;
11.   на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;
12.   на судовий захист.
 
Реалізація частини цих прав забезпечується державою і фінансується з державного бюджету. І абсолютно усі права – гарантуються законами України, тобто лікарі, медсестри та інші працівники медзакладів можуть і мають їх відстоювати.
 
Професія лікаря є особливо важливою і винятковою у багатьох аспектах. Щоб опанувати лікарську професію, потрібно витратити більше часу, ніж на будь-яку іншу. Лікар вчиться все життя. Адже від його кваліфікації, знань і умінь залежить здоров’я і навіть життя пацієнтів. Саме тому у медицині залишаються лише сильні й сміливі люди, які готові приймати складні рішення, брати на себе відповідальність і фактично усе своє життя присвятити місії порятунку інших.
 
Водночас, як кожен громадянин України, медичний працівник має і обов’язки.
 
Основні обов’язки медиків:
 
·         надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню захворювань;
·         безоплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях;
·         поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, у тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя;
·         дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;
·         постійно підвищувати рівень професійних знань і майстерності;
·         надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я;
·         надавати пацієнтові чи іншим компетентним суб’єктам медичну інформацію.
 
У публікаціях проекту “Лікар має право” покроково розглянемо, як має реалізуватись кожне з прав медичного працівника, як запобігати їх порушенням і як себе захистити.