Інформація щодо виконання бюджету району за І квартал 2013 року
21.05.2013

Протягом  січня - березня 2013 року до загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 3346,4 тис.грн.,  що на 637,8 тис.грн. більше минулорічного показника першого кварталу. У порівнянні з затвердженим плановим показником надходження більші на 10,1 відсотка, або на 308 тис.грн.

 

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб - 3228,2 тис. грн. Понадпланове перевиконня цього податку складає 204,3 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року надходження збільшились на  549,8 тис.грн.

 

При плані 3,5 тис.грн. надійшло  податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  в сумі 10,6 тис.грн.,  перевиконання  становить 7,1 тис.грн.  Інші надходження в плановому періоді склали 81,2 тис.грн.

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становлять 26,4 тис.грн., перевиконання склало 19,0 тис. грн.

 

За перший квартал поточного року  до спеціального фонду районного бюджету  надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 418,7 тис.грн власних надходжень бюджетних установ., що на 7,2 відсотка або на 28,2 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.

 

За I квартал 2013 року видатки загального фонду районного бюджету склали 26263,7 тис. грн., що становить 24,0 відсотка до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

 

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші виплати віднесені до захищених статей бюджету.

 

На утримання закладів соціально-культурного призначення із загального фонду спрямовано 25933,2 тис. грн. Найбільшу питому вагу (40,6 %) становлять видатки на утримання установ освіти.  На дану галузь спрямовано кошти у сумі 10526,2 тис. грн., або 27,5 % до планових призначень на рік.

 

На галузь охорони здоров’я направлено 3565,0 тис. грн. при планових річних призначень 17548,6 тис. грн. (20,3 %).

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 11317,8 тис. грн., або 29,0 % до планових призначень на рік.

 

Видатки по установах культури становлять 442,9 тис. грн., або 18,1 % до планових річних призначень.

 

На фінансування галузі  фізичної культури і спорту спрямовано 81,3 тис. грн.

 

На фінансування районної ради направлено коштів у сумі  196,0 тис. грн. (24,6 відсотка річних бюджетних призначень).

 

Аналізуючи виконання  районного бюджету в розрізі  напрямків  використання коштів, необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 10995,8 тис. грн., або 41,9 % до загального обсягу фінансування за звітний період.

 

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 255,1тис. грн. та 56,9 тис. грн.

 

Протягом звітного періоду установами і організаціями забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги. В цілому по районному бюджету на їх оплату використано 3644,1 тис. грн.

 

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків у сумі 499,6 тис. грн.

 

Протягом I кварталу 2013 року до районного бюджету надійшло з державного бюджету 12203,7 тис. грн. дотації вирівнювання.

 

Субвенцій з державного бюджету отримано на загальну суму  11122,1 тис. грн., з них на: - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 6789,8 тис. грн.; - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 4069,6 тис. грн.; - на надання пільг  з  послуг зв'язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одерження ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 23,1 тис. грн.;   - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 116,3 тис. грн.

 

З обласного бюджету надійшло до районного бюджету іншої субвенції у сумі 123,3 тис. грн. (на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення).

 

Управління фінансів райдержадміністрації